การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม องค์คณะที่ 2 ครั้งที่ 26/2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม พลเอก บุญเรือน บัวจรูญ อาคาร สปน.
อ่านรายละเอียด
| ดูข่าวทั้งหมด