ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโกมิน - จินดา หมู่ที่ 3 บ้านป่าหมาก วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ซอยเขาไม้ลัก หมู่ 6 บ้านท้ายวัง วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.34-002 และซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกคลองแจะ หมู่ 5 บ้านสระอินทนิน วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด