ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศเทศบาลตำบลกบินทร์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์(โดม)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลกบินทร์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลี่ยงเมือง ระยะที่ 1(ถนนทางหลวงท้องถิ่น ปจ.ถ.30014) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลกบินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเทศบาล 1 หมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ปจ.ถ.30013 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลกบินทร์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วตะแกรงเหล็กสำเร็จรูปพร้อมประตูรั้วด้านข้างโรงเรียนทางทิศตะวันออก (ช่วงที่ 1)โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใหม่ท่าพาณิชย์)และโครงการก่อสร้างรั้วตะแกรงเหล็กสำเร็จรูปพร้อมประตูรั้วด้านข้างโรงเรียน วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลกบินทร์ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสุวรรณศร(สายเก่า)จากแยกสวนน้อมเกล้ามหาราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลกบินทร์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในสวนมหามงคล 72 พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัสท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปจ.30001 สายเจ้าสำอางค์จากซุ้มเฉลิมพระเกียรติถึงสะพานวัดพระยาทำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัสท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปจ.30001 สายเจ้าสำอางค์จากซุ้มเฉลิมพระเกียรติถึงสะพานวัดพระยาทำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด