ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1) วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศจัดซื้อจ้ดจ้าง และประกาศราคากลาง วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง   ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด