ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการออมสินมีดี ชุมชนวิถีถิ่นไทย
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมบัติ ไชยรส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน เข้าร่วมโครงการออมสินมีดี ชุมชนวิถีถิ่นไทย อ่านต่อ ...
โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565
นางสาวศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธาน เปิดโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ วันที่ 30 มกราคม 2565 ณ ตลาดลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ อ่านต่อ ...
ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน นำทีมงานออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ณ บ้านภูพานคำ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู อ่านต่อ ...
กิจกรรมการจัดทำแนวกันไฟป่า
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดกิจกรรมจัดทำแนวกันไฟป่า(Kick off)ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5) ประจำปี พ.ศ. 2564-2565 ณ พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู อ่านต่อ ...
พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน มีกำหนดจัดพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันอัญเชิญพระรูปหล่อมาประดิษฐาน ณ ตำบลโนนัน ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด