ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 เพื่อให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยกับชุมชนตลาดสดบริเวณตลาดประชารัฐบ้านห้วยเดื่อ ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู อ่านต่อ ...
ร่วมต้อนรับคณะเดินทางมาทัศนศึกษา/ดูงาน และให้ความรู้แก่นักเรียน/นักศึกษา
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ร่วมต้อนรับคณะเดินทางมาทัศนศึกษา/ดูงาน และให้ความรู้แก่นักเรียน/นักศึกษา ในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู และต่างจังหวัดที่เดินทางมาทัศนศึกษา/ดูงาน ประจำเดือน กันยายน เพื่อศึกษาเกี่ยวกับซากฟอสซิลหอยหิน ๑๕๐ ล้านปี และฟอสซิลไดโนเสาร์ที่ขุดพบในเขตพื้นที่ตำบลโนนทัน ณ พิพิธภัณฑ์หอยหิน ๑๕๐ ล้านปี และไดโนเสาร์โนนทัน อ่านต่อ ...
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน ประจำเดือน กันยายน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย ที่เกิดขึ้นภายในชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้และเพื่อให้เกิดความสามัคคีภายในชุมชน พร้อมทั้งดำเนินการจัดตั้ง “กองทุนขยะฌาปนกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” อ่านต่อ ...
กิจกรรมเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563
กิจกรรมเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์ ความภาคภูมิใจในเอกราชของชาติไทย อ่านต่อ ...
การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนทัน
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563
การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนทัน เพื่อพิจารณาปัญหาสุขภาพในพื้นที่ หลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณโครงการ และแผนงานด้านสุขภาพ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน (อาคาร 919) ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด