ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด จะเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 / 2562 ในวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ชั้น 2 อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด