เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
รายงานการกำกับติดตามรายจ่ายตามปีงบประมาณ 61 (6เดือนแรก) วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
รายงานการกำกับติดตามรายจ่ายตามปีงบประมาณ 2560 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
มาตรฐานการให้บริการ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริหาร อบต.ดงมะไฟ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
รายงานสรุปการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ 2560 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจีปี 61 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
แผนป้องกันและปราบปรามทุจริตประจำปี 61 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนรอบ 6เดือนแรกปี2561 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด