ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เรื่อง การประมูลให้เช่าตลาดสดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ (พูนทรัพย์) (ตลาดเช้า,ตลาดสด,ตลาดเย็น)
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เรื่อง การประมูลให้เช่าตลาดสดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ (พูนทรัพย์) (ตลาดเช้า,ตลาดสด,ตลาดเย็น) อ่านต่อ ...
ประกาศเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เรื่อง การประมูลราคาเข้าดำเนินการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) ในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เรื่อง การประมูลราคาเข้าดำเนินการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) ในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ อ่านต่อ ...
วารสารจดหมายข่าว "ร่วมแรงร่วมใจสร้างลำปลายมาศให้เป็นเมืองน่าอยู่" ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2565
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
วารสารจดหมายข่าว "ร่วมแรงร่วมใจสร้างลำปลายมาศให้เป็นเมืองน่าอยู่" ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2565 อ่านต่อ ...
ประกาศเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เรื่อง การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565
เรื่อง การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อ่านต่อ ...
ประกาศเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด