ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง โควิด-19 ระบา่ด ระวังร้านทองฉวยโอกาสกดราคาเอาเปรียบผู้บริโภค และประกันภัยโควิด-19 เลือกอย่างไรให้คุ้มค่า
วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ข่าวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง โควิด-19 ระบา่ด ระวังร้านทองฉวยโอกาสกดราคาเอาเปรียบผู้บริโภค และประกันภัยโควิด-19 เลือกอย่างไรให้คุ้มค่า อ่านต่อ ...
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ อ่านต่อ ...
ข่าว สคบ. เรื่องคัมภีร์สำหรับมือใหม่ในการตรวจรับคอนโด , เรื่องซื้อสินค้าออนไลน์ของก็ไม่ได้บางทีก็ชำรุด และเรื่องดูใบเสร็จค่าซ่อม ก่อนขับรถออกจากอู่
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ข่าว สคบ. เรื่องคัมภีร์สำหรับมือใหม่ในการตรวจรับคอนโด , เรื่องซื้อสินค้าออนไลน์ของก็ไม่ได้บางทีก็ชำรุด และเรื่องดูใบเสร็จค่าซ่อม ก่อนขับรถออกจากอู่ อ่านต่อ ...
สารของประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย พ.ศ.2563
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ด้วยในวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จึงได้ส่งสารประธานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย พ.ศ.2563 มาเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนัก รับรู้ และปกป้องสิทธิของตน ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้ อ่านต่อ ...
การตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตอบแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ตั้งแต่วันทีี่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2563 อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด