ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เรื่อง การประมูลราคาเข้าดำเนินการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) ในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เรื่อง การประมูลราคาเข้าดำเนินการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) ในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ประจำปีงบประมาณ 2565 อ่านต่อ ...
บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 จำนวน 5 บทความ
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 จำนวน 5 บทความ 1. บทความเรื่อง ขอประเมินใหม่นะ 2. บทความเรื่อง ใครประมวลเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชา 3. บทความเรื่อง ข้อมูลประกันสังคม 4. บทความเรื่อง กลัวผีมาโผล่ในทะเบียนบ้านครับ 5. บทความเรื่อง ขอดูคะแนนสอบของตนเอง อ่านต่อ ...
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่1 (1ตุลาคม 2564 - 31มีนาคม 2565)
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่1 (1ตุลาคม 2564 - 31มีนาคม 2565) อ่านต่อ ...
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2565- ครั้งที่2/2565)
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2565- ครั้งที่2/2565) อ่านต่อ ...
บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 จำนวน 5 บทความ
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 จำนวน 5 บทความ 1. บทความเรื่อง เสียภาษีเท่าไหร่ 2. บทความเรื่อง ค่าปรับไปไหน 3. บทความเรื่อง ทำไมสั่งไม่ฟ้อง 4. บทความเรื่อง บัตรผีหรือเปล่า 5. บทความเรื่อง เอกสารลับ เปิดได้มั๊ย อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด