ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบแอปพลิเคชั่น Traffy Fondue ในการแจ้งเหตุการณ์เผาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563
ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบแอปพลิเคชั่น Traffy Fondue ในการแจ้งเหตุการณ์เผาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน
ข้อแนะนำการป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
ข้อแนะนำการป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 อ่านต่อ ...
มาตรการลำปลายมาศเปิดใจต้านภัยโควิด
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
มาตรการลำปลายมาศเปิดใจต้านภัยโควิด กักให้สนิท ปิดให้อยู่ (ป้องกันที่บ้านตนเองก่อน) ฉบับที่ 1 วันที่ 30 มีนาคม 2563 อ่านต่อ ...
ข้อแนะนำในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563
ข้อแนะนำในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ประกาศเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563
มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทาง BURIRAM HEALTH MODEL ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม - 15 เมษายน 2563 เพื่อให้หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ จึงของดจำหน่ายสินค้าถนนคนเดิน ยามแลงลำมาศ ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม - 15 เมษายน 2563 อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด