ข่าวประชาสัมพันธ์
ส่งปฏิทินปีใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการต่างๆของเทศบาลประจำปี 2563
วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 25 ธันวาคม 2562 งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลนาเยีย ส่งปฏิทินปีใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการต่างๆของเทศบาล ให้หน่วยงานในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาเยีย เชื่อมโยง ...
กิจกรรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม(อถล.) ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 18-20 ธันวาคม 2562 สมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก หมู่ที่ 1-4,8 เทศบาลตำบลนาเยีย จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน แหล่งน้ำ อาหารการสร้างอาชีพในชุมชน จ.จันทบุรี และศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง การทำเกษตรอินทรีย์ การสร้างมูลค่าให้เศษวัสดุในท้องถิ่น การทำถ่าน การปลูกพืชด้วยหลักธรรมชาติ หลักป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ฯ จ.ระยอง ประชาชน เทศบาลตำบลนาเยียที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสมัครเป็นสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ที่กองสาธาฯ และทำกิจกรรมอาสาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งปี ร่วมกับเทศบาลตำบลนาเยีย จะมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน เรียนรู้นอกพื้นที่กับพี่น้อง อถล.ทต.นาเยีย ภาพ: งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล เชื่อมโยง ...
มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมมอบสิ่งของ(หมอน ผ้าห่ม มุ้ง) ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยอำเภอนาเยีย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี เชื่อมโยง ...
ประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลนาเยีย
วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลนาเยีย จัดงานลอยกระทง ประจำปี 2562 เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยมีนายอำเภอนาเยีย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองงาน พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน ประชาชนชาวนาเยีย ร่วมงานลอยกระทง ณ ท่าแข่งเรือยาวเทศบาลตำบลนาเยีย มีกิจกรรมการแสดงบนเวทีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย โรงเรียนในเขตเทศบาล กลุ่มเยาวชนในหมู่บ้าน กลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเยีย การแสดงดนตรีโปงลาง การประกวดนางนพมาศ ประกวดกระทงประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติและลอยกระทงร่วมกันของพี่น้องประชนที่มาร่วมงาน เชื่อมโยง ...
พิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 23 ตุลาคม 2562 คณะบริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกอง สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เวลา 06.30 น. ณ วัดป่านาเยีย ต่อด้วยพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาเยีย อำเภอนาเยีย ประชาชนที่มาร่วมพิธีแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย หรือชุดสภาพโทนสีชมพู เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด