ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563
วันที่ 17 กันยายน 2563 สำนักปลัดเทศบาลตำบลควนโดน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยจัดฝึกอบรมในหัวข้อการจัดทำแบบประเมินตามประกาศหลักเกณฑ์ฉบับใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก พันจ่าเอกสาคร สิทธิศักดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดสตูล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
รับโล่เชิดชูเกียติบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ ประจำปี 2563
วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563
ขอแสดงความยินดีกับคุณวุฑฒิเวช เจียระนัย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลควนโดน ที่ได้เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ ประจำปี 2563 โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขและชมรมอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมประจำปี 2563
โครงการอบรมกลุ่มสตรีอาสาพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563
วันที่ 15-16 กันยายน 2563 กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการอบรมกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลตำบลควนโดน ณ ภูริศึกษาวิชชาลัย อ.ควนกาหลง จ.สตูล โดยนายกเทศมนตรีตำบลควนโดน มอบหมายให้ นายอาณัติ ปังแลมาปุเลา รองนายกเทศมนตรีตำบลควนโดน ร่วมพบปะกลุ่มสตรีที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน
เทศบาลตำบลควนโดนรับโล่เชิดชูเกียรติ องค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563
วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลควนโดนเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ องค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 โดยศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมกับชมรมอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ภาคใต้
... อ่านทั้งหมด