ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่องโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่องโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินการ สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของจังหวัด พ.ศ. 2547 อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด