ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ส่งปฏิทินปีใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการต่างๆของเทศบาลประจำปี 2563 (25/12/2562)
กิจกรรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม(อถล.) ประจำปีงบประมาณ 2563 (23/12/2562)
มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัย (19/11/2562)
ประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลนาเยีย (11/11/2562)
พิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช (23/10/2562)
ประเพณีแข่งเรือยาว อำเภอนาเยีย ประจำปี 2562 (19/10/2562)