ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านคำอาฮวน หมู่ที่ 1 (05/03/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 8 (05/03/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโค้งสำราญ หมู่ที่ 10 (05/03/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านพรานอ้น หมู่ที่ 4 (05/03/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเหล่าคราม หมู่ที่ 9 (05/03/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัทำคู่มือเอกสารระกอบการอบรม (05/03/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอาหารว่างและเครื่องดิ่ม (05/03/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของที่ระลึก (05/03/2563)
จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (27/02/2563)
จ้างซ่อมถนนคันดินเดิม ม 13 ทุ่งนาดง (27/02/2563)