ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างปรับปรุงและติดตั้งโปรแกรมระบบตู้โทรศัพท์ภายใน 23 1 63 (08/06/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องเสียง เวที 23 1 63 (08/06/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการควบคุมไฟป่า ประจำปี 2563 (08/06/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายพร้อมติดตั้ง 23 1 63 (08/06/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 23 1 63 ลงแล้ว (08/06/2563)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับซื้อชุดอุปกรณ์โครงการคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2563 (08/06/2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 23 1 63 (08/06/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจซ่อมเซ็คบำรุงพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์กู้ชีพ นข 715 (07/05/2563)
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมระบบเครื่องยนต์ (01/05/2563)
ซื้อหมึกพิมพ์ Toner printer HP (M175a) (01/05/2563)