ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (12/11/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม (09/06/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการควบคุมไฟป่า ประจำปี 2563 (08/06/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปี 2563 (08/06/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 80 6601 จำนวน 2 (08/06/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร canon Image RUNNER 3570 (08/06/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 2 รายการ (08/06/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง จำนวน 3 เครื่อง (08/06/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดไมค์ประชุมไร้สาย ไมค์ลอยไร้สาย จำนวน 2 ชุด (08/06/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ 23 1 63 (08/06/2563)