โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
โครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง โครงสร้าง การจัดองค์กรในการดำเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่น ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด