ประกาศประกวดราคา สอบราคา
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสามแยกบ้านเรือนไทย บ้านประชาสรรค์ หมู่ที่ 6 ถึงสุดเขตทางหลวงเทศบาลบ้านผักกาดหญ้า หมู่ 4 ต.ลำปลายมาศ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสามแยกบ้านเรือนไทย บ้านประชาสรรค์ หมู่ที่ 6 ถึงสุดเขตทางหลวงเทศบาลบ้านผักกาดหญ้า หมู่ 4 ต.ลำปลายมาศ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ บ่อพัก คสล.พร้อมถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน สายทางจากศาลตาปู่ถึงทางหลวงแผ่นดินสายลำปลายมาศ-ชุมพวง (วางท่อฝั่งขวามือ) บ้านหนองคู หมูที่ 2 ต.หนองคู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ บ่อพัก คสล.พร้อมถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน สายทางจากศาลตาปู่ถึงทางหลวงแผ่นดินสายลำปลายมาศ-ชุมพวง (วางท่อฝั่งขวามือ) บ้านหนองคู หมูที่ 2 ต.หนองคู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ่อพัก คสล.พร้อมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายทางซอยข้างโรงพยาบาล (ฝั่งโรงพยาบาลลำปลายมาศ) บ้านพัฒนา หมู่ที่ 7 ต.ลำปลายมาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ่อพัก คสล.พร้อมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายทางซอยข้างโรงพยาบาล (ฝั่งโรงพยาบาลลำปลายมาศ) บ้านพัฒนา หมู่ที่ 7 ต.ลำปลายมาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายทางจากสหกรณ์หมู่บ้าน ถึงลำห้วยปูน บ้านกะทิง หมู่ที่ 1 ต.หินโคน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายทางจากสหกรณ์หมู่บ้าน ถึงลำห้วยปูน บ้านกะทิง หมู่ที่ 1 ต.หินโคน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับฟรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางจากทางข้ามทางรถไฟฝั่งทิศตะวันตกพื้นที่บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 ต.ลำปลายมาศถึงกลางบ้านกะทิง หมู่ที่ 1 ต.หินโคน วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับฟรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางจากทางข้ามทางรถไฟฝั่งทิศตะวันตกพื้นที่บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 ต.ลำปลายมาศถึงกลางบ้านกะทิง หมู่ที่ 1 ต.หินโคน ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการติดตั้งฝ้าเพดานเหล็กรีดลอน บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการติดตั้งฝ้าเพดานเหล็กรีดลอน บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ถึงสามแยกมุมที่ว่าการอำเภอ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ถึงสามแยกมุมที่ว่าการอำเภอ ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพูนทรัพย์ 2 จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ถึงหมู่บ้านดอกไม้ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพูนทรัพย์ 2 จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ถึงหมู่บ้านดอกไม้ ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางถนนรอบตลาดสดเทศบาล บ้านเจริญมาศ หมู่ 9 ตำบลลำปลายมาศ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางถนนรอบตลาดสดเทศบาล บ้านเจริญมาศ หมู่ 9 ตำบลลำปลายมาศ ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางสี่แยกศาลา SML บ้านหนองมันปลา หมู่ 11 ต.หนองคู วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางสี่แยกศาลา SML บ้านหนองมันปลา หมู่ 11 ต.หนองคู ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายจากสามแยกบ้านเฮียฮิม บ้านสวนใหญ่ หมู่ที่ 8 ต.ลำปลายมาศ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายจากสามแยกบ้านเฮียฮิม บ้านสวนใหญ่ หมู่ที่ 8 ต.ลำปลายมาศ ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายข้ามทางรถไฟฝั่งทิศตะวันตก พื้นที่บ้านหนองแสง หมู่ 3 ต.ลำปลายมาศ ถึงสะพานข้ามลำน้ำมาศ สุดเขตติดต่อ อบต.หินโคน ช่วงดำเนินการจจากกลางบ้านกะทิง หมู่ 1 วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายข้ามทางรถไฟฝั่งทิศตะวันตก พื้นที่บ้านหนองแสง หมู่ 3 ต.ลำปลายมาศ ถึงสะพานข้ามลำน้ำมาศ สุดเขตติดต่อ อบต.หินโคน ช่วงดำเนินการจจากกลางบ้านกะทิง หมู่ 1 ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายจากหมู่บ้านเคหะ ผ่านวัดหนองคู ถึงทางหลวงแผ่นดินสายลำปลายมาศ-ชุมพวง ถึงบ้านนายวิทวัส หอยสังข์ บ้านหนองคู หมู่ 2 ต.หนองคู วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายจากหมู่บ้านเคหะ ผ่านวัดหนองคู ถึงทางหลวงแผ่นดินสายลำปลายมาศ-ชุมพวง ถึงบ้านนายวิทวัส หอยสังข์ บ้านหนองคู หมู่ 2 ต.หนองคู ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายจากสี่แยกร้านตะวันออก ถึงรพ.สต.บ้านหนองมันปลา (ช่วงแยกรักศรัทธา 1 ถึงสะพานลอดทางรถไฟหนองมันปลา) หมู่ 3 บ้านหนองคู วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายจากสี่แยกร้านตะวันออก ถึงรพ.สต.บ้านหนองมันปลา (ช่วงแยกรักศรัทธา 1 ถึงสะพานลอดทางรถไฟหนองมันปลา) หมู่ 3 บ้านหนองคู ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนโดยรอบวงเวียนหลักกิโลใหญ่ บ้านหนองคูน้อย หมู่ 10 ต.หนองคู วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนโดยรอบวงเวียนหลักกิโลใหญ่ บ้านหนองคูน้อย หมู่ 10 ต.หนองคู ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการติดตั้งเสาไฟถนนส่องสว่างถนนพูนทรัพย์ 3 จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ถึงหมู่บ้านดอกไม้ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการติดตั้งเสาไฟถนนส่องสว่างถนนพูนทรัพย์ 3 จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ถึงหมู่บ้านดอกไม้ ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด