ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ สู่มาตรฐานตลาดน่าซื้อ บ้านเจริญมาศ หมู่ที่ 9 ต.ลำปลายมาศ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ สู่มาตรฐานตลาดน่าซื้อ บ้านเจริญมาศ หมู่ที่ 9 ต.ลำปลายมาศ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณและระบบกระจายเสียงไร้สายพร้อมติดตั้งระบบเพื่อใช้งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณและระบบกระจายเสียงไร้สายพร้อมติดตั้งระบบเพื่อใช้งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด