ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคา e-Bidding วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมบ่อพัก ถนนเพชรพัฒนา หมู่ที่ 2 วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยอมรสวรรค์-ดอนเจ้าปู่ หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด