ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการปูผิวถนนแอสฟัลติกส์ บ้านโนนสมบูรณ์ ม.8 บ้านอุดม ม.13 และบ้านโนนสมบูรณ์กลางหมู่ที่ 18 เส้นหน้าบ้านนายบัวสี สิงหาสิน -หน้าวัดบ้านโนนสมบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบากใหญ่ ม.16-บ้านโนนรัง ม.4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบากใหญ่ ม.16-บ้านโนนรัง ม.4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบากใหญ่ ม.16-บ้านโนนรัง ม.4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายระบบประปาหมู่บ้าน(เพิ่มประสิทธิภาพปรับปรุงระบบสูบส่งประปาผิวดิน)หมู่ 5 10 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองหินเหนือ ม.15-บ้านเหล่าเชือก ด้วยวิธีประกวดราคา(e-bidding) วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองกุง หมู่ 1 - บ้านโนนรัง หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านโนนสมบูรณ์หมู่ 8 - บ้านทุ่งเจริญ ม.11 วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด