กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คอนกรีต วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คอนกรีต สายสะพานแต้ว - คลองใหญ่ หมู่ที่ 9 ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ปรับปรุง ห้องน้ำ อาคารสำนักงาน วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ปรับปรุง ห้องน้ำ อาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลชะรัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด