อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่และวิธีการดำเนินการ สถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ พ.ศ.2562 วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่และวิธีการดำเนินการ สถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ พ.ศ.2562 ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด