สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกาศเทศบาลตำบลชะรัด เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนการจัดหาพัสดุ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ... อ่านต่อ
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฏาคม วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฏาคม ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2562 ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด