นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
นโยบายที่ผู้บริหารแถลงต่อสภาท้องถิ่นก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด