นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
คำแถลงนโยบาย นายมำสอด มะสะกา นายกเทศมนตรีตำบลควนโดน เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2554 วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด