ข่าวประชาสัมพันธ์
รับมอบอุปกรณ์เครื่องเล่นจากผู้แทนสโมสรโรตารี่ นราธิวาส

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนราธิวาส นำโดยนายอุดม เด่นสันติกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานครูโรงเรียนเทศบาล 2 สังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส รับมอบอุปกรณ์เครื่องเล่นจากผู้แทนสโมสรโรตารี่ นราธิวาส
รับมอบรถจักรยานยนต์ เพื่อใช้ในการแข่งขันนกเขาชวา

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายชุมสาย เทพลิบ รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส เป็นผู้แทนนายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรี และ นายรุสลัน อารง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน มอบรถจักรยานยนตร์ ให้สมาคมนกเขาชวาเสียง รายการชิงแชมป์ภาคใต้ เพื่อจัดการแข่งขันนกเขาชวา เพื่อการกุศลและนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ประสบภัย นักเรียนยากจนและสาธารณประโยชน์อื่นๆ โดยมีกำหนดการจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2562 ณ สนามยินาแม จังหวัดปัตตานี
กิจกรรมบริการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เทศบาลเมืองนราธิวาส ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2562 โดยจัดกิจกรรมบริการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง ผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส
เปิดตลาดริมคลองวัชรีบำรุง

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส เป็นประธานเปิดตลาดริมคลองวัชรีบำรุง ชุมชน ณ นคร โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีเปิด ในโอกาสเดียวกันนี้ นายไพศาล สุกิจจานนท์ ประธานชุมชน ณ นคร นำนายกเทศมนตรีและผู้ร่วมพิธีเปิด เยี่ยมชมร้านค้าซึ่งมีกว่า 80 ร้าน สำหรับตลาดริมคลองวัชรีบำรุง กำหนดเปิดจำหน่ายสินค้าทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เวลา 17.00 - 20.00 น. มีสินค้าจำหน่ายมากมายทั้งอาหารคาว -หวาน ผัก ผลไม้ เสื้อผ้า สินค้าเบ็ดเตล็ด สินค้าพื้นเมือง และอื่นๆ อีกมากมาย
... อ่านทั้งหมด