ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ในรูปแบบวิถีใหม่
วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกรมการท่องเที่ยว ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลและส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนได้จัดทำคู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ในรูปแบบวิถีใหม่ โดยได้นำแนวปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ทั้งในมิติของการบริหารจัดการในกองถ่ายทำภาพยนตร์ และมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่ราชการกำหนด เทศบาลตำบลบันนังสตา จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ในรูปแบบวิถีใหม่ เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินการของภาคส่วนที่เกียวข้อง และประชาชนที่สนใจได้รับทราบและใช้ประโยชน์ เชื่อมโยง ...
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 5 บทความ ได้แก่ 1. สนามฟุตซอล แต่เล่นไม่ได้ 2. ถึงทางตัน 3. ไม่จ่าย แต่อยากรู้ 4. ไม่ใช่ลูก แต่ไปด้วยทุกที่ 5. ต้องปิดตลอดไปหรือไม่ เชื่อมโยง ...
ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบันนังสตา ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 อนึ่ง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลบันนังสตา โทรศัพท์หมายเลข 0-7328-9563 ต่อ 103 ในวันและเวลาราชการ เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด