ข่าวประชาสัมพันธ์
ยกเลิกประกาศ โครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
ยกเลิกประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกทรายเหนือ ประจำภาคเรียนที่ 2/2557
วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด