ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
คณะกรรมการตรวจรับงานกรมเจ้าท่าออกตรวจรับงานเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำน่าน
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
คณะกรรมการตรวจรับงานกรมเจ้าท่าได้ออกตรวจรับงานเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่านบริเวณศาลเจ้าพ่อวังกรม และท่านนายกฯ พร้อมกองช่างแสดงความคิดเห็นเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้ก่อสร้างตลอดแนวเขตเทศบาลเพื่อป้องกันตลิ่งและอนุรักษ์วัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป เชื่อมโยง ...
โครงการก่อสร้างถนนสาย 16 หน้าบ้าน สท.จรูญ บัวผัน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
การปฏิบัติงานควบคุมงานโครงการก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล.สายเทศบาล 16 ได้แก่ ชั้นรองพื้น (หินคลุก) บดอัดแน่น 95% Standard Proetor Density ผิวจราจร คสล.กว้าง 4.0 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร คอนกรีต fe\' = 280 Kse เชื่อมโยง ...
ตรวจงานก่อสร้างถนนสาย 16 หน้าบ้าน สท.จรูญ บัวผัน
วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562
ตรวจงานก่อสร้างถนนสาย 16 หน้าบ้าน สท.จรูญ บัวผัน รายละเอียดดังนี้ - ตรวจงานรองพื้นหนา (หินคลุก) ความกว้าง 4.0 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.20 เมตร รายละเอียดประกอบการตรวจสอบ 1.ผลการทดสอบความหนาแน่นภาคสนาม (Hiled Density) ถูกต้องตามรูปแบบและรายการ 2.ความหนาไม่น้อยกว่า 0.20 เมตร ถูกต้องตามรูปแบบรายการ 3.ความกว้าง 4.0 เมตร ยาว 150 เมตร ถุกต้องครบถ้วนตามรูปแบบรายการ เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด