ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 19 /2564 จำนวน 5 เรื่อง (ช่วงเดือน พฤษภาคม 2564)
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564
1). ข่าวดี รัฐช่วยภาระค่าใช้จ่ายค่าน้ำประปา 10% 2 เดือน ทั่วประเทศ 2). อนุมัติ 20,000 เป็นสินเชื่อ สู้โควิด-19 3). ธ.ก.ส ออกมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูเพื่อเสริมสภาพคล่องและมาตรการพักทรัพย์ พักหนี้ 4). ถูกเลิกจ้างเพราะติดโควิด ลูกจ้างมีสิทธิได้ค่าชดเชย 5). ป่วยโควิดรักษาฟรี รัฐพร้อมดูแล เชื่อมโยง ...
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2564 จำนวน 5 บทความ (ช่วงเดือน มิถุนายน 2564)
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564
1). 3 ช่องทางกระยวัคซีน รับมือโควิด-19 2). กยศ. ยกเลิกผู้ค้ำประกันตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 พร้อมออกมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ 3). เลื่อเปิดเทอมเป็น 14 มิย. 64 4). เผลอลบแอปฯ "เป๋าตัง" ดาวน์โหลดใหม่ได้ไม่เสียสิทธิ "เราชนะ - ม.33 เรารักกัน" 5). เตรียมเปิดเว็บไซต์ "ครูพร้อม" 17 พค. นี้ เสริมเรียนรู้ต้องไม่หยุดนิ่ง เชื่อมโยง ...
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45/2563 จำนวน 5 เรื่อง
วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1). รัฐบาลพร้อมรับมือฝุ่น 2.5 PM ช่วงเปลี่ยนผ่านฤดู 2). "คนละครึ่ง" เดินต่อ ! คลังเตรียมพิจารณาแนวทางต่ออายุมาตรการ "คนละครึ่ง" เฟส 3 3). สถานธนานุบาล อปท. ปรับลดดอกเบี้่ย เป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน 4). รู้ทัน - ป้องกัน อุบัติภัยฤดูหนาว 5). แนะนักท่องเที่ยวหน้าหนาว ระวังการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส อ่านต่อ ...
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จำนวน ๕ บทความ
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563
๑). บทความเรื่อง ชาวบ้านได้อะไร ๒). บทความเรื่อง ก็ผมมีสิทธิ์ ๓). บทความเรื่อง โครงการดี ต้องดูได้ ๔). บทความเรื่อง ขายแพง แต่ไปแจ้งว่าขายถูก ๕). บทความเรื่อง เอายังไงดี
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๓ จำนวน ๕ เรื่อง
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563
๑). ไทยติด TOP ๑๐ ดำเนินการด้านสิทธิเด็กในช่วง โควิด - 19 ดีที่สุด ๒). ปภ. เตือนดินถล่ม ภัยที่มากับฤดูฝนพร้อมแนะวิธีเอาตัวรอด ๓). พช. เดินหน้าสร้างงานสร้างรายได้ผ่าน " โคก หนอง นา โมเดล" ๔). กระทรวงแรงงานชวนเด็กจบใหม่ทำงาน ๕). ธ.ก.ส. เปิดรับฝาก "สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุด เกษตรมั่งคั่ง ๕" ลุ้นรางวัลสูงสุด ๑๐ ล้านบาท
... อ่านทั้งหมด