สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 - มีนาคม 2562 วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561-ธันวาคม 2561 วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด