ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562
ประเมินผู้บริหารเทศบาลตำบลลำนารายณ์
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
ประชุมติดตามการทำงาน ปฏิบัติงาน (โครงการเทศบาลสัญจรฯ ครั้งที่ ๒)
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562
วันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางธัญญมน ศรีผ่าน นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ร่วมการประชุมติดตามการทำงาน ปฏิบัติงาน (โครงการเทศบาลสัญจรฯ ครั้งที่ ๒) เพื่อมอบหมายงาน โครงการต่างๆ ตามนโยบาย , ติดตามผลการปฏิบัติงาน และเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเชิงรุก ให้มีความสะดวกรวดเร็ว ทันต่อความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน เชื่อมโยง ...
ลงพื้นที่พัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ชุมชนลานทอง ม.๔
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลลำนารายณ์ นำโดย นางธัญญมน ศรีผ่าน (นายกจั๋ม) นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ได้ร่วมโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ประชาสัมพันธ์เชิญชวน รณรงค์การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และให้ความรู้การจัดทำถังขยะอินทรีย์ในครัวเรือน และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ฯลฯ โดยมีการลงพื้นที่พัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ และบริการต่าง ๆ อีกมากมาย โดย วันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ลงพื้นที่พัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ชุมชนลานทอง หมู่ที่ ๔ ตำบลชัยนารายณ์ ได้รับความร่วมือกับประชาชนในชุมชนออกมาช่วยกันพัฒนาทำความสะอาดบริเวณหน้าบ้านพักอาศัยของตัวเอง ขอบคุณมากค่ เชื่อมโยง ...
มุทิตาคารวะ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา(๑๙ ก.ย. ๖๒)
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด