ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๒
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๑
วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕
วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองบัว รายลงทะเบียนเดือน เมษายน ๒๕๖๕
วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
สอบสวนโรคเกี่ยวกับโควิด-19
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลหนองบัวทำการสอบสวนโรคร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว และทำความเข้าใจในการปฏิบัติตนเมื่อติดโควิด-19
... อ่านทั้งหมด