ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเลกทอนิกส์
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลช่าวสารได้จัดฝึกอบรมการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเลคทอนิกส์ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
... อ่านทั้งหมด