ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย หรือ วันสงกรานต์ 2565
วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2565
นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย หรือ วันสงกรานต์ 2565 ที่บริเวณเทวสถานปรางค์แขก โดยมี นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี พร้อมด้วย นายสมชัย อินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายอนุสรณ์ อัศวสงคราม รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลพบุรี ร่วมให้การต้อนรับ มีพระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี แสดงสัมโมทนียกถา และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ จากนั้น นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมมอบข้าวสารให้กับประชาชนที่มาร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก ซึ่ง นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ได้จัดบริการอาหาร-เครื่องดื่ม ฟรี ต่อจากนั้น นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ได้นำ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และคณะ ปล่อยปลา ณ ริมแม่น้ำลพบุรี บริเวณท่าน้ำวัดเชิงท่า จ.ลพบุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีและโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ลงพื้นที่ประเมินและให้คำแนะนำการบริหารจัดการสถานที่กักตัวในชุมชน (CI)
วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี พร้อมด้วย นายนิทัศน์ ต้นจันทน์ ปลัดเทศบาลเมืองลพบุรี นายวิฑูรย์ ภักดิ์ปาน อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลพบุรี ร่วมให้การต้อนรับ นายแพทย์สุชิน คันศร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรีและคณะ แพทย์หญิงนลินวรรณ วงษ์สวัสดิ์ แพทย์อายุรกรรม คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชและคณะ ที่บริเวณสถานที่กักตัวในชุมชนหรือ Community Isolation (CI) ในห้องประชุมด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีและโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ลงพื้นที่ประเมินและให้คำแนะนำการบริหารจัดการสถานที่กักตัวในชุมชน (CI) โดย นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี จะเร่งเปิดบริการให้โดยเร็วที่สุด หลังผ่านการประเมินจากทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี และโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช เพื่อแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลหลัก
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มีนาคม 2565
วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 เทศบาลเมืองลพบุรี โดย นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี จัดให้มีการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มีนาคม 2565 ซึ่งแบ่งการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุออกเป็น 3 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 อายุ 60 – 69 ปี มอบที่โดมใหญ่หลังสำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี จุดที่ 2 อายุ 70 – 79 ปี มอบที่ด้านหน้าศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี และจุดที่ 3 อายุ 80 ขึ้นไป มอบที่โดมด้านข้างบ้านทรงไทย สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี
พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และ พิธีบวงสรวงสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และ พิธีบวงสรวงสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท ซึ่ง นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี มอบหมายให้ นายสมชัย อินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายอนุสรณ์ อัศวสงคราม รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายสันธนะ บัวชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลพบุรี และพนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี ร่วมในพิธีในการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 11 - 20 กุมภาพันธ์ 2565
นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลพบุรี ควบคุมดูแลการจัดสวนไม้ดอก ไม้ประดับ ประดับไฟฟ้า แสง สี บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ของการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 11 – 20 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลพบุรี ควบคุมดูแลการจัดสวนไม้ดอก ไม้ประดับ ประดับไฟฟ้า แสง สี บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ของการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 11 – 20 กุมภาพันธ์ 2565 ได้จัดตกแต่งไม้ดอก ไม้ประดับ สวยงามนานาชนิด อย่างเต็มพื้นที่ อย่างสวยงามตระการตา พร้อมกับประดับไฟฟ้า แสง สี อย่างอลังการ มีประชาชนนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมกันเป็นจำนวนมาก
... อ่านทั้งหมด