ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศประกวดราคา สอบราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (15/09/2564)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (29/09/2563)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ (22/01/2562)