สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินการ สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของจังหวัด พ.ศ. 2547  เทศบาลตำบลนายาง สำนักงานเทศบาลตำบลนายาง ตั้งอยู่ที่ 444 หมู่ที่2 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 เบอร์โทรศัพท์ เเละ เบอร์โทรสาร 032-471-358-9 ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด