ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ม.6 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้านหนองเตียน หมู่ที่ 6 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล หมูที่ 6 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างโครงการปรับปรุงห้อง อปพร. วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้างรั้วลวดหนามที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 11 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 5 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเส้นภายใน อบต. วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านบ่อพลอย วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 12 บ้านสระตาโล วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ถึง หมู่ที่ 7 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด