ประกาศประกวดราคา สอบราคา
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 7) วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ส่งสำเนาประกาศเผยแพร่แผนการจัดซิ้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 8) วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 9) วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบ IP ชนิดมุมมองคงที่จำนวน 4 ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด