ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ราคากลางขยายเขตประปาสุขเจริญธรรม ข้างถนนเทศบาล 17ฯ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านบัวหลวง ซอย4 หมู่ที่ 3ฯ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเทศบาล 1/8 ซอย1/1 หมู่ที่ 1ฯ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ราคากลางโครงการขยายเขตระบบประปา 3199 ฯ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเทศบาล19/6 หมู่ที่ 8 ฯ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเทศบาล 1/8 ซอย 4 หมู่ที่ 1ฯ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ EB1จ/2562 (22 พ.ย. 61 ) วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สาย ทต.10/3 หมู่ที่ 8 บ้านตลิ่งแดง ตำบลหนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(เลขที่โครงการ : EB2จ/2562) (9 ต.ค. 61 ) วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่บ้านรวมเหล่า ซอย 1 ด้านขวา หมู่ที่ 8 ฯ (9 ส.ค. 62) วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อประปา เชื่อมต่อระหว่างประปา หมู่ที่ 1 เข้ากับสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ตามแบบที่เทศบาลกำหนดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่บ้านรวมเหล่า ซ.1ด้านขวา หมู่ที่8ฯ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัสท์คอนกรีตสาย ทต.1/20และสายทต.12 หมู่ที่ 8ฯ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวลาดยางพาราเเอสฟัลท์คอนกรีตสาย ทต.10/3 ม.8ฯ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
โครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสสายทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.32-007 (ที่กม.0+222 ถึง กม.ที่ 0+452) ม.3ฯ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
โครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสสายทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.32-007(ที่กม.0+000 ถึง กม.ที่ 0+220) ม.3 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บรเวณริมถนนทางหลวงหมายเลข 3199 (ถนนสายเทศบาล 10 ถึงบ้านนายการุณณัฐฐ์ ชัยเจริญ) หมู่ที่ 1,2,3และ 8 (15 มี.ค. 62) วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านบริเวณริมถนนทางหลวงหมายเลข 3199 (ถนนสายเทศบาล10ถึงบ้านนายการุณณัฐฐ์ ชัยเจริญ) หมู่ที1,2,3 และ 8 ฯ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ร่างรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล14/2 (รวมใจพัฒนา8) หมู่ที่ 8ฯ (ม.ค. 62) วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ร่างรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 15/4 หมู่ที่ 8ฯ (ม.ค. 62) วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 15/4 หมู่ที่ 8ฯ (12 ก.พ. 62) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล14/2 (รวมใจพัฒนา8) หมู่ที่ 8ฯ (12 ก.พ. 62) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 4/1 หมู่ที่ 1 ฯ (12 ก.พ. 62) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ร่างรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 4/1 หมู่ที่ 1 ฯ (ม.ค. 62) วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล14/2 (รวมใจพัฒนา8) หมู่ที่ 8ฯ (21 ม.ค. 62) วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 4/1 หมู่ที่ 1 ฯ (21 ม.ค. 62) วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 15/4 หมู่ที่ 8ฯ (21 ม.ค. 62) วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเทศบาล 15/4 หมู่ที่ 8ฯ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเทศบาล 4/1 หมู่ที่1 ฯ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
โครงการก่อสร้างถน คสล. สายเทศบาล14/2(รวมใจพัฒนา) หมู่ที่ 8ฯ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ เดือน มกราคม 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สาย ทต.1/20 และสาย ทต.12 หมู่ที่ 8 บ้านตลิ่งแดง ตำบลหนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : EB1จ/2562) (26 ต.ค. 61 วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สาย ทต.1/20 และสาย ทต.12 หมู่ที่ 8 บ้านตลิ่งแดง ตำบลหนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : EB1จ/2562) (9 ต.ค.61) วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
10.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน บริเวณข้างถนนสายเทศบาล 19 (ระบบประปาของกรมโยธาถึงบ้านนายบุญมี บัวตูม) หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 34จป/2561 จ้างขยายท่อน้ำประปา บริเวณข้างถนนสายเทศบาล 14 ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 35จป/2561 จ้างขยายท่อน้ำประปา บริเวณข้างถนนสายเทศบาล 14 ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 33จป/2561 จ้างขยายท่อน้ำประปา บริเวณข้างถนนสายเทศบาล 14 ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 22 หมู่ที่ 8 (ซอยสมประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
9.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศผู้ชนการเสนอราคา จ้างขยายท่อน้ำประปา บริเวณข้างถนนสายเทศบาล 10 ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
8.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปนะกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายท่อน้ำประปา บริเวณข้างถนนสายเทศบาล 9 ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
7.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายท่อน้ำประปา บริเวณข้างถนนสายเทศบาล 14 ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
6.ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 22 หมู่ที่ 8 (ซอยสมประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน บริเวณข้างถนนสายเทศบาล 19 (ระบบประปาของกรมโยธาถึงบ้านนายบุญมี บัวตูม) หมู่ที่ 8ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(30 ส.ค. 61 ) วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสายเทศบาล 6 (บริเวณแยกถนน 3199 ถึงร้านอาหารเสบียงรัก) หมู่ที่ 2 ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างสถานที่จ่ายน้ำรถดับเพลิง บริเวณสถานที่ระบบประปา หมู่ที่ 1 (ข้างสำนักงานเทศบาล) ตามแบบที่เทศบาลกำหนดฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อประปา เชื่อมต่อระหว่างประปา หมู่ที่ 1 เข้ากับสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ตามแบบที่เทศบาลกำหนดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ้างเหมาซ่อมแซมคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัวฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
5.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างสถานที่จ่ายน้ำรถดับเพลิง บริเวณสถานที่ระบบประปา หมู่ที่ 1 (ข้างสำนักงานเทศบาล) ตามแบบที่เทศบาลกำหนดฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
4.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อประปา เชื่อมต่อระหว่างประปา หมู่ที่ 1 เข้ากับสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ตามแบบที่เทศบาลกำหนดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
3.ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัวฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
2.ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสายเทศบาล 6 (บริเวณแยกถนน 3199 ถึงร้านอาหารเสบียงรัก) หมู่ที่ 2 ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
2.ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสายเทศบาล 6 (บริเวณแยกถนน 3199 ถึงร้านอาหารเสบียงรัก) หมู่ที่ 2 ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อน้ำประปา บริเวณข้างถนนสายเทศบาล1,112,113 และ 115 หมู่ 2,3และหมู่8ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
1.ปีงบประมาณ พ.ศ.2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดรารจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อน้ำประปา บริเวณข้างถนนสายเทศบาล1,112,113 และ 115 หมู่ 2,3และหมู่8ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561ประกาศประกวดรารจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อน้ำประปา บริเวณข้างถนนสายเทศบาล1,112,113 และ 115 หมู่ 2,3และหมู่8ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ราคากลางโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านบัวหลวง ม.3ฯ   ... เชื่อมโยง
ราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางพาราเเอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเทศบาล17ฯ (12/05/64)   ... เชื่อมโยง
ราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยสงพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเทศบาล 13ฯ(27/11/63)   ... เชื่อมโยง
ราคากลางโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านสวนพฤกษา บ้านห้วยหอยกาบ หมู่ที่ 1ฯ(02/02/64) ู   ... เชื่อมโยง
ราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งสวนสาธารณริมเเม่น้ำเเควใหญ่ ฯ (23/02/64)   ... เชื่อมโยง
ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำสายเทศบาล 18/6 (หมู่บ้านรวมเหล่า) ฯ (15/03/)64   ... เชื่อมโยง
ราคากลางก่อสร้างรั้ว คสล.และรางระบายน้ำฯโรงผลิตน้ำประปาเเห่งใหม่ หมู่ที่ 8 ฯ(19/04/64)   ... เชื่อมโยง
ราคากลางโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านริมถนนหมายเลข 3199 ฯ(3/05/64)   ... เชื่อมโยง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สาย ทต.1/20 และสาย ทต.12 หมู่ที่ 8 บ้านตลิ่งแดง ตำบลหนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : EB1จ/2562) (9 ต.ค. 61 )   ... เชื่อมโยง
1.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน บริเวณข้างถนนสายเทศบาล 19 (ระบบประปาของกรมโยธาถึงบ้านนายบุญมี บัวตูม) หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด