ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 62) วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 61) วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างปรับปรุงไหล่ทางถนนทางหลวงแผ่นดิน 3179 ตั้งแต่สี่แยกบ้านลาดถึงร้านพรนุภาพ ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสมเด็จย่า หมู่ที่ 7 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสมเด็จย่า หมู่ที่ 7 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงไหล่ทางถนนทางหลวงแผ่นดิน 3179 ตั้งแต่สี่แยกบ้านลาดถึงร้านพรนุภาพ ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะแจ้งผลการเปิดซองการประมูลราคาเช่าที่ดินเพื่อทำตลาดนัด วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
เรื่อง ประมูลราคาค่าเช่าที่ดินตลาดนัด วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด