ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผิวจราจร ถนนหลังสภ.เมืองลพบุรี ซอยเทพสตรี1 2 วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562 
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างผิวจราจรชอยศรีสุริโยทัย(ช่วงตลาดโต้รุ่งสระแก้ว) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างผิวจราจรถ.พระยากำจัด(สรศักดิ์-หน้าพระกาฬ) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนปรางค์สามยอด วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนหน้าพระกาฬ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรก่อสร้างซอยศรีสุริโยทัย (ช่วงหลังสถานขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลพบุรี) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรก่อสร้างถนนสรศักดิ์ (ถนนประตูชัย-ถนนราชดำเนิน) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรก่อสร้างถนนราชดำเนิน (ถนนหน้าพระกาฬ-ถนนสรศักดิ์) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรก่อสร้างถนนราชดำเนิน (ถนนสระศักดิ์-ถนนพระราม) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด