ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผิวจราจร ถนนหลังสภ.เมืองลพบุรี ซอยเทพสตรี1 2 วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562 
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างผิวจราจรชอยศรีสุริโยทัย(ช่วงตลาดโต้รุ่งสระแก้ว) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
... อ่านทั้งหมด