สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่อง ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่อง ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ (ตามแบบ สขร.๑) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ (ตามแบบ สขร.) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ (ตามแบบ สขร.๑) วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ (ตามแบบ สขร.๑) วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ (ตามแบบ สขร.๑) วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ (ตามแบบ สขร.๑) วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (ตามแบบ สขร.๑) วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ (ตามแบบ สขร.๑) วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ (ตามแบบ สขร.๑) วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ (แบบ สขร.๑) วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ (แบบ สขร.๑) วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ (แบบ สขร.๑) วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ (แบบ สขร.๑) วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ (แบบ สขร.๑) วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ (แบบ สขร.๑) วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ (แบบ สขร.๑) วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ (แบบ สขร.๑) วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ (แบบ สขร.๑) วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (แบบ สขร.๑) วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ (แบบ สขร.๑) วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ (แบบ สขร.๑) วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ (แบบ สขร.๑) วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ (แบบ สขร.๑) วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด