สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2562 ... อ่านต่อ
เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2562 ... อ่านต่อ
เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2562 ... อ่านต่อ
เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2562 ... อ่านต่อ
เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2562
เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2562 ... อ่านต่อ
เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2562 ... อ่านต่อ
เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2562 ... อ่านต่อ
เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2563 ... อ่านต่อ
เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2563 ... อ่านต่อ
เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2563 ... อ่านต่อ
เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2563 ... อ่านต่อ
เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ... อ่านต่อ
เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2563 ... อ่านต่อ
เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561 วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561 ... อ่านต่อ
เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2561 วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2561 ... อ่านต่อ
เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2561 วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2561 ... อ่านต่อ
เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2561 วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2561 ... อ่านต่อ
เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2561 วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2561 ... อ่านต่อ
เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2561 วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2561 ... อ่านต่อ
เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2561 วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2561 ... อ่านต่อ
เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2561 วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2561 ... อ่านต่อ
เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 ... อ่านต่อ
เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2561 วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2561 ... อ่านต่อ
เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2561 ... อ่านต่อ
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2561 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2561 ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด