ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ฯ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด