ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามมาตรา ๑๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด