ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเทศบาลตำบลเขาทราย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
ขอเชิญชวนร่วมบุญบริจาคสิ่งของจำเป็น โรงพยาบาลสนามอำเภอทับคล้อแห่งที่ 2 ณ เทศบาลตำบลเขาทราย
วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
ประกาศเทศบาลตำบลเขาทราย ห้ามเข้าพื้นที่ โรงพยาบาลสนามอำเภอทับคล้อ แห่งที่ 2
วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
ประกาศเทศบาลตำบลเขาทราย เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาทราย ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด