ข่าวประชาสัมพันธ์
๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564
๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปวงข้าพระพุทธเจ้า น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย และราษฎรตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง การกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น(ส.อบต.)หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) ในระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น(ส.อบต.)หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) ??ในระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 ??ไม่เว้นวันหยุดราชการ ? ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ????ผู้สมัครอย่าลืมตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามให้ถูกต้องตามที่ กฎหมายกำหนด ****พึงระวัง หากผู้สมัครรู้ว่าตนขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดแล้วมาสมัคร ต้องระวางโทษจำคุก 1-10 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท " (ขอขอบคุณข้อมูลจาก: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด