ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ขอเชิญเที่ยวงานสงกรานต์ แต่งกายไทย พูดคำโบราณ เล่นสงกรานต์เพชรบูรณ์
วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้กำหนดจัดงาน ภายใต้แนวคิด เชื่อมโยง ...
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สืบสานก่อพระเจดีย์ทรายกลบธาตุ เมืองเพชรบูรณ์
วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562
ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงานประเพณีก่อพระเจดีย์ทรายกลบธาตุ ประจำปี 2562 เชื่อมโยง ...
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2562
วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562
ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ กล่าวต้อนรับ การจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ... เชื่อมโยง ...
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562
ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ... อ่านทั้งหมด เชื่อมโยง ...
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านในเมือง มอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการ
วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562
ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายนราวุธ กุนาคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ... เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด