ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมเตรียมจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ 2563
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563
ดร.เสกรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 เชื่อมโยง ...
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2563
วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้ทำพิธีทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ที่หอโบราณคดีเพชรบูรณ์อินทราชัย โดยมี คร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี เชื่อมโยง ...
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ขอเชิญเที่ยวงานสงกรานต์ แต่งกายไทย พูดคำโบราณ เล่นสงกรานต์เพชรบูรณ์
วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้กำหนดจัดงาน ภายใต้แนวคิด เชื่อมโยง ...
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สืบสานก่อพระเจดีย์ทรายกลบธาตุ เมืองเพชรบูรณ์
วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562
ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงานประเพณีก่อพระเจดีย์ทรายกลบธาตุ ประจำปี 2562 เชื่อมโยง ...
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2562
วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562
ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ กล่าวต้อนรับ การจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ... เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด